Prawo odstąpienia od umowy

Klient Sklepu NEFAL.tv, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpienia od umowy ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Sklepu NEFAL.tv

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Sklepu NEFAL.tv

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected] lub pod numerem telefonu: 22 299 06 61.

Formularz zgody Konsumenta na odstąpienie od umowy sprzedaży drogą elektroniczną