Formularz zgody Konsumenta na odstąpienie od umowy sprzedaży drogą elektroniczną

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni. 

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży

  • pisemnie na adres: NEFAL.tv Sp. z o. o., Aleja Wilanowska 115/2, 02-765 Warszawa
  • mailowo na adres: [email protected]
  • faksem pod numer: +48 22 122 18 31

Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu i zostanie doręczony Klientowi wraz z Produktem.

Klient może na stronie Sklepu Internetowego wyrazić zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło przez niego poprzez przesłanie na adres mailowy Sprzedającego [email protected] formularza odstąpienia od niniejszej umowy.

Niniejszym zatem wyrażają Państwo zgodę, aby odstąpienie od umowy sprzedaży nastąpiło przez przesłanie na adres mailowy Sprzedającego [email protected] formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.

Formularz zgody Konsumenta na odstąpienie od umowy sprzedaży drogą elektroniczną
Podaj numer w poniższym polu tekstowym
Pola oznaczone * to pola obowiązkowe.